• E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir
  • 90 (232) 390 - 59 - 08
  • yigit.uyanikgil@ege.edu.tr
KİTAPLARYazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
DOÇENTLİK SONRASI
C1. Uyanıkgil Y., Turgut M., Baka M. “Development and histology of the pineal gland in humans”. Chapter 4. The Pineal Gland & Melatonin: Recent Advances in Development, Imaging, Disease and Treatment", to be edited by Turgut M. and Kumar R., and published by NOVA Science Publishers. Series: Endocrinology Research and Clinical Developments. ISBN: 978-1-60876-717-5, 2011.
C2. Uyanıkgil Y., Turgut M., Baka M. “Development and Histological Features of Cerebellum”. to be edited by Turgut M. published by NOVA Science Publishers. Chapter 2. ”Cerebellar Mutism: From Definition to Treatment“ Series: Neuroanatomy Research at the Leading Edge. ISBN: 978-1-62081-506-9, 2012.
C3. Cetin E.O., Uyanikgil Y., Turgut M., Baka M. “Melatonin production and bioavailability”. Chapter 1. Melatonin: Therapeutic value and Neuroprotection. Edited by Dr. Venkataramanujam, Dr. Gobbi, and Dr. Shillcutt. Taylor& Francis group, ISBN:978-1-48-222009-4, 2014.
C4.Uyanikgil Y, Çavuşoğlu T, Çelik S, Kılıç KD, Turgut M. "The insular cortex: Histological and embryological evalution".Chapter 1. Island of Reil (Insula) in the Human Brain Anatomical, Functional, Clinical and Surgical Aspects Editors: Turgut, Mehmet, Yurttas, Canan, Tubbs, R. Shane (Eds). Hardcover ISBN 978-3-319-75467-3
C5. Celik S, Tomruk C, Tanriover D, Uyanikgil Y, Bilge O, Turgut M. Embryological and Histological Features of the Cranial Sutures. Editors: Turgut, Mehmet, Tubbs, R. Shane (Eds). https://doi.org/10.1007/978-3-030-72338-5_3, 2021.
C6. Gokhan A, Kılıç KD, Şirin C, Çavuşoğlu T, Celik S, Uyanikgil Y, Turgut M. Resolving Embryological and Histological Depictions Of Choroid Plexus. Different Views and Approaches in Health Sciences. ISBN: 978-625-7636-85-8, 2021.
F. Diğer yayınlar :
F1. Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik:
F1a. Yurtiçinde Yayınlanan Kitaplar:
DOÇENTLİK ÖNCESİ
F1a.1. Baka M., Ateş U., Dilsiz Yılmaz Ö., Uyanıkgil Y., “Deney Hayvanları Kullanım Kursu- Deney Hayvanları Histolojisi Teorik Pratik Notları”, Ege Üniversitesi Basımevi, 2009.
DOÇENTLİK SONRASI
F1a.2. Baka M., Ateş U., Uyanıkgil Y., Dilsiz Yılmaz Ö., “Nörohistoloji”, İzmir Güven Kitapevi, ISBN:9789756240, İzmir, 2012.
F1a.3. Uyanıkgil Y.”Netter'in Diş Hekimleri için Baş ve Boyun Anatomisi-Bölüm 1. Baş ve Boyunun Gelişimi”. Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım, Güneş Tıp Kitapevi, ISBN:978-975-277-439, 2013.
F1a.4. Uyanıkgil Y. "di Fiore'nin Histoloji Atlası Fonksiyonel ilişkileriyle". Victor P. Eroschenko. Çeviri Editörü: Ramazan Demir, 12.Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Sindirim Sistemi Kısım 4. Aksesuar Sindirim Organları (Karaciğer, Pankreas ve Safra Kesesi. Sy:366-387.ISBN:978605355160, 2013.
F1a.5.Uyanıkgil Y., Baka M. "Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas". Ross MH, Pawlina W. Çeviri Editörü: Barış Baykal, Palme Yayıncılık. Bölüm 25- Kulak Sayfa: 928-949. ISBN: 9786053552239, 2014.
F1a.6. Uyanıkgil Y., Başaloğlu HK. “Epifiz & Melatonin”. Bölüm 2. Epifiz Bezinin Histolojisi ve Embriyoloji. Editörler; Dr.Mehmet Turgut- Dr. Yusuf Ziya ARAL. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:43.ISBN: 9789758254507, Sayfa 19-37, 2014.
F1a7.Uyanıkgil Y., Çavuşoğlu T. “Teoriden pratiğe Genel Histoloji”, İntertıp Yayınevi. I.Baskı, ISBN: 978-6955004216, 2015.
F1a8.Uyanıkgil Y., Çavuşoğlu T. “Teoriden pratiğe Genel Histoloji”, US Akademi Yayınevi. II. Baskı, ISBN: 978-6059358408, 2016.
F1a9.Uyanıkgil Y., Çavuşoğlu T. “Histoloji Laboratuar Kılavuzu”, Us Akademi Yayınevi. I.Baskı, ISBN: 978-6059358422, 2017.
F1a10.Uyanıkgil Y. "Oxford Diş Hekimliği Sözlüğü”, İstanbul Tıp kitapevi. Çeviri Kurulu Üyeliği. Çeviri editörleri: Balcıoğlu HA, Balcıoğlu N, Arafoğlu Y. I.Baskı, ISBN: 978-6059528337, 2018.
F1a11.Uyanıkgil Y. "Bir Bakışta Histoloji-Michelle Peckham", İstanbul Tıp kitapevi. Çeviri editörleri: Uyanikgil Y,Kurus M,Erbil G. I.Baskı, ISBN:9786059528634, 2018.
F1a12.Uyanıkgil Y., Kılıç K.D., Yiğittürk G., "Tiroid, Paratiroid ve Adrenal Bezler", Bir Bakışta Histoloji, Uyanikgil Y, Kuruş M, Erbil G, Ed., İstanbul Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, I.Baskı ISBN:9786059528634, 2018
F1a13.Uyanıkgil Y.Netter'in Diş Hekimleri için Baş ve Boyun Anatomisi-Bölüm 1. Baş ve Boyunun Gelişimi. Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım,Hüseyin Avni Balcıoğlu Güneş Tıp Kitapevi, ISBN: 9789752777460, 2018.
F1a14.Uyanıkgil Y.,Yavuz Tezcan B.,Tomruk C. Laboratuvar Dünyası Klinik Laboratuvar Uygulamaları Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Histoloji ve Patoloji. Editör: Uzay Görmüş, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN: 9786053354208, 2018.
F1a15.Tomruk C, Cetin EO, Buhur A, Tanrıöver DE, Uyanıkgil Y. Bölüm 8:İnsan Gelişimi: Gelişim Evreleri, Gametogenez, Gebelik ve Teratoloji. Editörler: Bilge O, Uyanıkgil Y,Bilecenoğlu B, Celik S, “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”- D.R Singh, İstanbul Tıp Kitapevi, II. Baskı, ISBN: 9786057607065, 2019
F1a16.Tümer MK, Uyanikgil Y. Bölüm 55: Boyun Gelişimi. Editörler: Bilge O, Uyanıkgil Y,Bilecenoğlu B, Celik S, “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”- D.R Singh, İstanbul Tıp Kitapevi, II. Baskı, ISBN: 9786057607065, 2019
F1a17. Uyanıkgil Y., “Disfaji ”Tanıdan Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım” Bölüm 2: "Ağız, Farinks, Larinks ve Özofagus - Embriyolojik Gelişim süreci", Editör: Sibel Eyigör, İntertıp Yayınevi, I.Baskı, ISBN: 9786059358613, ss.17-23, 2019
F1a18. Uyanıkgil Y.,”Histoloji ve Hücre Biyolojisi- Patolojiye Giriş" Bölüm 16:” Üst Sindirim Bölümü”, Editör: Ramazan Demir, Palme Kitapevi, 4.Baskıdan Çeviri, ISBN: 9786052825693, ss:469-497, 2021
F1a19. Uyanikgil Y. “Lippincott Anatomi Atlası” Bölüm 8: ”Otonom Sinir Sistemi” Editör: Okan Bilge, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik” 2.Baskıdan Çeviri, ISBN: 9786057607898, ss: 442-452.
F1a20.Tomruk, C., Uyanıkgil, Y. Nöroendokrin Sistem “Histoloji-Hücre, Doku, Sistemler, Teknikler Moleküler- Laboratuvar- Klinik Yönleriyle Yaklaşımlar”, ISBN: 955882222322, Akademi Kitapevi, Ankara, 793-812, 2020.
F1a21. Tomruk, C., Gökhan, A., Kılıç, K. D. , Çavuşoğlu, T., Uyanıkgil, Y. ”Hücre ve Doku Bankacılığı. Histoloji- Hücre, Doku, Sistemler, Teknikler Moleküler- Laboratuvar- Klinik Yönleriyle Yaklaşımlar” ISBN: 955882222322, Akademi Kitabevi, Ankara, 1171-1184, 2020
F1b. Yurtiçinde Yayınlanan Kitaplarda Editörlük:
F1b1.Uyanıkgil Y., Çavuşoğlu T. Teoriden Pratiğe Genel Histoloji. İntertıp Yayınevi, ISBN: 978-6955004216, 2015.
F1b2. Uyanıkgil Y., Çavuşoğlu T. Teoriden Pratiğe Genel Histoloji. US Akademi Yayınevi. II. Baskı, ISBN: 978-6059358408, 2016.
F1b3.Uyanikgil Y., Çavuşoğlu T. Histoloji Laboratuar Kılavuzu. US Akademi Yayınevi. I.Baskı, ISBN: 978-605-9358-42-2, 2017.
F1b4.Uyanıkgil Y. “Bir Bakışta Histoloji”- Michelle Peckham. Çeviri editörleri: Uyanikgil Y,Kurus M,Erbil G. I.Baskı, ISBN:9786059528634, 2018.
F1b5. Bilge O, Uyanıkgil Y.,Bilecenoğlu B., Celik S. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”- D.R Singh, İstanbul Tıp Kitapevi,II. Baskı, ISBN: 9786057607065, 2019
F1b6. Can A, Kuruş M, Uyanıkgil Y. “ Türkiye'de Histoloji ve Embriyoloji Alanında Yayımlanan Eserler (1881-2021 Arşiv Çalışması) I.Baskı, ISBN: 9786258103014, 2022.
F1c. Hakemlik, Danışma Kurulu Üyeliği:
F1c1.Journal of Diabetes and Its Complications, ISSN: 1056-8727.
F1c2.Ecotoxicology and Environmental Safety, ISSN: 0147-6513.
F1c3.Journal of Pediatric Neurology, ISSN: 1304-2580.
F1c4.Journal of Pediatric Neuroradiology, ISSN 1309-6680.
F1c5.Journal of Pediatric Epilepsy, ISSN: 2146-4588.
F1c6.Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery, ISSN: 1872-2148.
F1c7.Ege Tıp Dergisi, ISSN: 1016-9113.
F1c8.International Journal of Dermatology, ISSN: 0011-9059.
F1c9.Türkiye Klinikleri, ISSN:1300-0292.
F1c10.Childs Nervous System, ISSN: 0256-7040.
F1c11.Pesticide Biochemistry and Physiology, ISSN: 0048-3575.
F1C12.Clinical and Experimental Hypertension, ISSN1064-1963.
F1c13.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ISSN: 1300-6622.
F1c14.Journal of Periodontal Research Dergisi, ISSN: 1600-0765.
F1c15. Turkish Journal of Hematology Dergisi, ISSN:1300-7777.
F1c16.International Wound Journal Dergisi, ISSN: 1742-4801.
F1c17.Journal of Assisted Reproduction and Genetics Dergisi, ISSN: 1058-0468.
F1c18.Drug Research Dergisi, ISSN: 2194-9379.
F1c19.Journal of Spine Dergisi, ISSN: 2165-7939.
F1c20.Turkish Journal of Biology Dergisi, ISSN: 1300-0152.
F1c21.Turkish Journal of Medical Sciences Dergisi, ISSN: 1300-0144.
F1c22.Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi ISSN 2146-8915.
F1c23.Case Reports in Neurological Medicine Dergisi ISSN: 2090-6668.
F1c24.İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, ISSN:2149- 4401
F1c25.Editorial Board Member: Peertechz Journal of Medicinal Chemistry and Research, 2015-
F1c26.Editorial Board Member: Webmedcenter Plus, ISSN 2046-1690.
F1c27.Medical Science Monitor Dergisi, ISSN: 1234-1010.
F1c28.Turkish Journal of Zoology Dergisi, ISSN: 1300-0179.
F1c29.İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisi ISSN: 2149-441X
F1c30.Biomedicine & Pharmacotherapy, ISSN: 0753-3322.
F1c31.Synapse, ISSN: 1098-2396.
F1c32.Editorial Board Member: Journal of Medical Physiology & Therapeutics,2017
F1c33.Editorial Board Member: Alzheimer's And Parkinsonism : Research & Therapy, 2017.
F1c34.SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. ISSN :2146-247X.
F1c35.Dicle Tıp Dergisi. ISSN: 1300-2945.
F1c36.Editorial Board Üyeliği: Annals of Dentistry and Oral, 2017-
F1c37.Odontology, ISSN: 1618-1247
F1c38.BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN: 1471-2393
F1c39. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ISSN: 2146-1937
F1c40.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ISSN: 2147-2092
F1c41. International Journal of Developmental Neuroscience, ISSN: 0736-5748
F1c42 Acta Histochemica, ISSN: 0065-1281
F1c43. Colloids and Surfaces B, ISSN: 0927-7765
F1c44. Turkish Journal of Gastroenterology ISSN: 1300-4948
F1c45.Journal of Basic and Clinical Health Sciences. ISSN: 2458-8938.
F1c46. Biotechnic & Histochemistry ISSN: 1473-7760
F1c47. Northern Clinics of Istanbul ISSN 2148-4902
F1c48. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi ISSN 2148-8118
F1c49. Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials (MAJIMA) e-ISSN: 2147-673X
F1c50. Human & Experimental Toxicology ISSN: 09603271
F1c51. Journal of Reproductive Immunology ISSN:01650378.
F1c52. Van Tıp Dergisi ISSN: 1300-2694.
F1c53. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN 1300-414X
F1c54. International Journal of Developmental Neuroscience ISSN:1873-474X
F1c55. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi ISSN 2458-9799