• E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir
  • 90 (232) 390 - 59 - 08
  • yigit.uyanikgil@ege.edu.tr
ProjelerProjelerde Yaptığı Görevler:
Uluslararası Örgütlerce Desteklenen Araştırma Projesinde Araştırmacı Olarak Çalışmak
1-”GM2 Gangliosidoz Fare Modellerinde Yeni Antisens RNA Temelli Birleşik Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Tübitak COST Project-218S824 Araştırmacı, 2018, Devam Ediyor.
2- “VACS-D Development Project” EU Horizon Project, Araştırmacı, 2020-FP2, 2020, Devam Ediyor.
Ulusal Örgütlerce Desteklenen Araştırma Projesinde Yürütücü Olarak Çalışmak
1- “Ege Üniversitesi Kordon Kanı Bankasının T.C. Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Projesine Uygun Çalışması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2011/TIP/015, Yürütücü, Bitti.
2-”Oksitosinin Takrolimusa Maruz Kalmış Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Hattı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Yürütücü, 15-TIP-009, Bitti.
3-“Ursodeoksikolik Asidin Sirolimusa Maruz Kalmış İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Hattı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Yürütücü, 2015-TIP-010, Bitti.
4-“Hipoksik Ortamda Otolog Serumla Elde Edilen İnsan Adipoz Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerde Kriyoprezervasyon Etkisi, Proliferatif Ve Kondrojenik Farklanma Kapasitesinin İncelenmesi”, Yürütücü, 2015-TIP-011, Bitti.
5-“Yardımlı Üreme Teknikleri İle Elde Edilen Bos Taurus Embriyoları Üzerine Yavaş Dondurma Ve Melatoninin Etkilerinin Histolojik Yöntemler İle İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Yürütücü, 2016-TIP-093, Bitti.
6-“Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre- Doku Uygulama ve Araştırma Merkezinin Hizmet Çeşitliliğini Artırma ve Geliştirme Projesi” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Yürütücü, TSG-2019-20663, Devam Ediyor
7-“Farede Bleomisin ile Oluşturulan Deneysel Akciğer Fibrozis Modeline Karşı Sikloastragenol Molekülünün 3,4-lakto Türevinin (3,4-lakto Sikloastragenol) Protektif Etkisinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Yürütücü, TOA-2019-20914, Devam Ediyor.
8-“Sunitinib'e Maruz Bırakılmış Mezenkimal Kök Hücreler Üzerinde Oksitosin Etkisinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Yürütücü, TYL-2020-21772, Devam Ediyor.
Ulusal Örgütlerce Desteklenen Araştırma Projesinde Araştırıcı Olarak Çalışmak
1. “Epileptik Erişkin Ratlar ve Onlara Ait Yenidoğan Rat Beyinlerinde GABAa ve GABAb Reseptörlerinin Ultrastrüktürel Dağılımı ile Böbrek Ve Karaciğer Ultrastrüktürel İlişkileri” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 1998/TIP/12, Araştırmacı, 2002, Bitti.
2. “Deneysel Over Torsiyonununda Organ Koruyucu Tedavinin Histopatolojik Etkileri ve Klinik Sonuçları”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2004/Tıp/08, Araştırmacı, 2006,Bitti.
3. “İnsan Göbek Kordon Kanından Elde Edilen Kök Hücrelerin Dondurularak Saklanmasının Oluşturduğu Değişikliklerin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2003/TIP/034, Araştırmacı, 2007,Bitti.
4. “Metilfenidatın Beyindeki Etkilerinin Stereolojik Yöntemlerle İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, 2003/ 03 G 35, Araştırmacı,Bitti.
5. “Sıçanlarda Deneysel Siyatik Sinir Akut Kompresyon Modelinde Memantin Hidroklorürün Akut Etkinlerinin Değerlendirilmesi”, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, TPF 2010/10020, Araştırmacı, Bitti.
6. “Diyabetik Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Bir Hedef Mekanizma: Ürotensin-II Peptidi ve antagonistleri”. Türkiye Diyabet Vakfı Projesi, Bitti.
7. “Amiloid B-peptit (1-42) ile oluşturulan in vivo ve in vitro nörodejenerasyon deney modellerinde PARP-1 inhibitörlerin nöroterapotik etkilerinin araştırılması”. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Fonu, 2010/ECZ/11, Araştırmacı, Bitti.
8. “Amiloid B -peptid (1-42) İle Oluşturulan Alzheimer Hastalığı Deney Modelinde 2-hidroksi Propil Siklodekstrin (hp-cd) Uygulamasının Potansiyel Nöroprotektif Etkileri” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 12-ECZ-037, Araştırmacı, Bitti.
9. “Diyabetik Nöropatik ağrıda NADPH oksidaz inhibitörü Aposininin etkisi”. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 2010/TIP/076, Araştırmacı, Bitti.
10. “Ürotensin II reseptör antagonisti Palosuranın, Siklosporin A’nın neden olduğu nefrotoksisite ve vasküler toksisite üzerine etkisi”. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 2010/TIP/035, Araştırmacı, Bitti.
11. “Kriyoprezervasyonun Yardımlı Üreme Teknikleriyle Elde Edilen Büyükbaş Hayvan Embriyoları Üzerine Etkilerinin Histolojik Yöntemlerle İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2011/TIP/064, Araştırmacı, Bitti.
12. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Hypericum Perforatum (Sarı Kantaron) Tedavisi İle Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2012-TIP-080, Araştırmacı, Bitti.
13. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Alpinia Officinarum (Havlıcan Otu) Topikal Tedavisi ile Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013-Tıp-027, Araştırmacı, Bitti.
14. “Deneysel Hidroklorik asit ile Oluşturulmuş Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Hypericum Perforatum (Sarı kantaron) tedavisi ile Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013-Tıp-056, Araştırmacı,Bitti.
15. “Deneysel Haşlama Tipi Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Hypericum Perforatum (Sarı Kantaron) tedavisi İle Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013-Tıp-055, Araştırmacı, Bitti.
16. ”Sıcak Temasla Oluşturulan Deneysel Deri Yanıklarında Acil Uygulanan Alpina Officinarum (Havlıcan Otu) Tedavisinin Hypericum Perforatum (Sarı Kantaron) Tedavisiyle Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013-Tıp-028, Araştırmacı, Bitti.
17. “Hypericum Perforatum’un Deneysel Özofagus Ve Mide Alkali Koroziv Yanıklarında İyileştirici Etkisinin Araştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2014-TIP-026, Araştırmacı, Bitti.
18. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Alpinia Officinarum (havlıcan Otu) Topikal Tedavisi İle Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2014-TIP-027, Araştırmacı, Bitti.
19. “Deneysel Özofagus Ve Mide Alkali Koroziv Yanıklarında Hypericum Perforatum’un (sarı Kantaron) İyileştirici Etkisinin Araştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 2013-TIP-079, Araştırmacı, Bitti.
20. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Momardica Charantia (kudret Narı) Topikal Tedavisi İle Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 2014-TIP-062, Bitti.
21. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İpek Proteini Serisinin (ipek Böceği Kozasından Elde Edilen Saf Molekül) Topikal Tedavisi İle Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 2014-TIP-063, Bitti.
22. “Spinal Musküler Atrofili Farelerde Gen Tedavisi”, Araştırmacı, 14-TIP-083, Bitti.
23. “Uzak Doku Nakli İçin Traksiyon Kuvvetleriyle Damar Uzatma Tekniğinin Araştırılması”, Araştırmacı, 15-TIP-020, Bitti.
24.“Glukagon Benzeri Peptid-1’in Adipoz Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Kardiyomiyosite Dönüşümüne Etkisi” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 16-TIP-071,Bitti.
25.“Amniotik Membran İle Yapılan Yeni Mikrovasküler Anastamoz Modeli”. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 16-TIP-075, Bitti.
26.“Tram Pediküllü Flep Modelinde, iskemi/Reperfüzyon Hasarına Caffeıc-acıd-phenethyl Ester (CAPE) Maddesi Etkisinin Araştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 17-TIP-025,Bitti.
27.“Sıçanda Posterior Uyluk Perforatörpropeller Flebinde Botox Kullanımının flep Yaşayabilirliğine Etkisi”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 17-TIP-019,Bitti.
28. “Euphorbia All. subp.glareosa (PallasexBieb) A.R. Smith var.lasiocarpa Boiss. ekstresini içeren yarı katı dozaj şeklinin geliştirilmesi”, Aliye Üster Vakfı Bilimsel Proje desteği, Araştırmacı,2016, Bitti.
29.“Propolis ekstresi içeren niozom formülasyonlarının geliştirilmesi ve prostat kanseri üzerine etkisinin hücre kültürü yöntemi ile incelenmesi”, Aliye Üster Vakfı Bilimsel Proje desteği, Araştırmacı, 2017,Bitti.
30.”Lizozomal Neu1 Sialidaz Enziminin Glikosifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Araştırılması”, TÜBİTAK 1001- 117Z259, Araştırmacı, 2017, Devam Ediyor
31.”Biyoreaktörde Elde Edilmiş ve Omentum İmplantasyonu ile Damarlandırılmış Hibrit Doku Mühendisliği Ürünlerinde Kordon Kanı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Uzun Boşluklu Özofageal Defektlerin Rejenerasyonuna Etkisinin İncelenmesi” TÜBİTAK 1001-118S349, Araştırmacı, 2018, Devam Ediyor.
32.”GM2 Gangliosidoz Fare Modellerinde Yeni Antisens RNA Temelli Birleşik Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Tübitak COST Project-218S824 Araştırmacı, 2018, Devam Ediyor.
33. “Glioblastoma Tedavisinde Kan Beyin Bariyerini geçebilecek Kurkumin Takviyeli Hedefli Dual Terapi” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, TOA-2020-20996 Devam Ediyor.
34.”Deneysel Preeklampsi Sıçan Modelinde Apelin Uygulamasının Yenidoğanlarda Nörogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, TGA-2020-22010- Devam Ediyor
35."Asiyaloglikoprotein Reseptörü ve Manyetik Hedefli Multifonksiyonel Molekül ile Dizayn Edilen Nanopartiküllerin Karaciğer Kanseri Tedavisinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Tübitak 1001, Araştırmacı, 01.02.2020- Devam Ediyor.